Індивідуальна форма навчання:запитання – відповіді

Автор
Валентина Волік | 09:55, 24.05.2021
 Поділитися

Поділитися в

Індивідуальна форма навчання – спосіб організації навчальної діяльності, який регулюється певним, наперед визначеним розпорядком, забезпечується педагогічними працівниками за місцем проживання учнів (удома) та організується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
Після внесенням змін у законодавство батьки школярів мають можливість самостійно обирати спосіб та форму навчання дитини, зважаючи на її навички, здібності та стан здоров’я. Відтепер вони можуть брати активну участь у розробці навчального плану або програми розвитку.
Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, яке 10 липня 2019 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки Україні № 955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8» (набрав чинності 20 серпня 2019 року) викладено в новій редакції, регулює питання  індивідуального навчання.
Міністерство освіти і науки дало роз’яснення батькам щодо індивідуальної форми навчання.
Оригінальний матеріал доступний за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/vidpovidi-na-top-15-najposhirenishih-pitan-batkiv-pro-individualnu-formu-navchannya-v-shkoli-rozyasnennya-mon
Відповідно до чинного законодавства та своїх установчих документів заклади освіти можуть організовувати здобуття освіти за екстернатною формою (екстернат), сімейною (домашньою) формою та педагогічним патронажем. Для забезпечення індивідуальної форми здобуття освіти можуть використовуватися технології дистанційного навчання.
За потреби можна вибрати той вид індивідуального навчання, що підходить дитині найбільше.
Екстернатна форма (екстернат) навчання організовується для учнів, які, зокрема: самостійно прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів; із поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання; не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації; бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів тощо. При цьому вік особи, що бажає навчатися на такій формі здобуття освіти не є обмеженим.
Перед зарахуванням освітній заклад оцінює рівень навчальних досягнень особи, у випадку якщо вона не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня освіти чи результатів оцінювання та/або атестації.
Сімейна (домашня) форма освіти покладає проведення освітнього процесу на батьків, які виявили бажання та готові самостійно організовувати освітній процес в домашніх умовах з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей своїх дітей. Навчатися на домашньому навчанні можуть діти віком до 18 років. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки.
Педагогічний патронаж передбачає індивідуальний супровід вчителя для конкретного учня, але значна частина навчального матеріалу підлягає опрацюванню самостійно. Такий вид індивідуального навчання за винятком випадків, передбачених законодавством, організовується для учнів віком до 18 років:
які здобувають початкову, базову середню освіту та проживають в селах і селищах (якщо кількість учнів у класі менше п’яти);
перебувають на стаціонарному лікуванні у випадку організації освітнього процесу біля їх лікарняного ліжка;
взяті під варту чи засуджені до позбавлення волі на певний строк;
дітей-біженців, дітей, чиї батьки звернулися із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують захисту, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
осіб, які за станом здоров’я не можуть здобувати освіту за денною формою (відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я або медичного висновку про стан здоров’я дитини).
Для зарахування чи переведення на індивідуальну форму навчання здобувачі освіти (у разі досягнення повноліття) або їх батьки звертаються до навчального закладу з відповідною заявою. Заяву про зарахування на екстернат може особисто подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення в супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.
За необхідності та залежно від особистих обставин і обраної форми індивідуального навчання документально підтверджуються підстави для навчання на відповідній формі (екстернаті або педагогічного патронажу). Це можуть бути довідки про стан здоров’я, перебування під вартою або засудження, про статус біженця тощо. Іноземці та особи без громадянства повинні додатково надати копію документа, що підтверджує законність перебування в Україні.
За детальною інформацією звертайтеся до фахівців Конотопського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, також можна проконсультуватися за телефоном єдиної системи безоплатної правової допомоги за номером 0-800-213-103.

comments powered by HyperComments

Останні публікації автора