Безпечне донорство крові:правовий аспект

Автор
Валентина Волік | 10:18, 3.01.2019
 Поділитися

Поділитися в

В останній час до фахівців Конотопського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (https://www.facebook.com/konotop.BVPD/) звертаються клієнти за роз’ясненнями про права донорів крові.Тут відповіді на найбільш часті запитання.

ЯКИМИ ЗАКОНАМИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ДОНОРСТВО КРОВІ?

Конституційною основою юридичної регламентації донорства в Україні є ст. 29 Основного Закону, яка визначає право на особисту недоторканність в аспекті згоди чи відмови від будь-якого медичного втручання.

На деталізацію змісту цієї норми в законодавстві України передбачено право на донорство або окремі його структурні елементи, зокрема, у 290 статті Цивільного  кодексу України, де йде мова про те,що  повнолітня дієздатна фізична особа має право бути донором крові, її компонентів, а також органів та інших анатомічних матеріалів та репродуктивних клітин.

В Основах законодавства України про охорону здоров’я , ст. 46  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#n366) йде мова про те, що донорство крові та її компонентів  для подальшого використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання в наукових дослідженнях здійснюється повнолітніми дієздатними фізичними особами добровільно. Також забороняється насильницьке або шляхом обману вилучення крові у фізичної особи з метою використання її як донора. Донорство крові, її компонентів здійснюється відповідно до закону.

Зі згаданих нормативних актів випливають такі умови правомірності проведення різних видів донорства, зокрема, крові та її компонентів (донорство крові та її компонентів – добровільний акт волевиявлення людини, що полягає у даванні крові або її компонентів для подальшого безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях (ст. 2 Закону України „Про донорство крові та її компонентів”):

1.1. Донором може бути повнолітня дієздатна фізична особа.

1.2. Донорство є добровільним актом волевиявлення людини.

1.3. Особа-донор повинна пройти відповідне медичне обстеження і в неї не повинно бути протипоказань, визначених МОЗ України. Особи, хворі на інфекційні хвороби, які можуть передаватися через кров, або інфіковані збудниками таких хвороб, можуть залучатися до виконання донорської функції лише у разі подальшого використання отриманих від них крові та (або) її компонентів винятково для проведення наукових досліджень, виготовлення діагностикумів та інших продуктів, що не призначені для введення реципієнтам.

1.4. Взяття крові та (або) її компонентів у донора дозволено лише за умови, що здоров’ю донора не буде заподіяно шкоди.

ЯКІ ПІЛЬГИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ,  МАЮТЬ ДОНОРИ КРОВІ?

– звільнення від роботи та навчання в день медичного обстеження та донації крові зі збереженням середнього заробітку за рахунок роботодавця. Якщо донор або донорка працювали у день донації, то за бажанням їм надається інший день відпочинку

– якщо донація відбувалася під час щорічної відпустки, то ця відпустка продовжується на відповідну кількість додаткових днів відпочинку за кожний день здавання крові

– безкоштовний сніданок і обід або його готівковий грошовий еквівалент за рахунок коштів закладу охорони здоров’я, який здійснює заготівлю крові у донора у розмірі не менше 450 мл

– для військовослужбовців строкової служби та курсантів військових навчальних закладів після безоплатної донації у кількості двох разових максимально допустимих доз надається право на одержання грошової надбавки у розмірі 25 % до призначеного їм грошового забезпечення протягом шести місяців після донації крові.Надбавка  виплачується за місцем проходження служби або навчання.

– після 40 безоплатних максимальних донацій або 60 плазмоздач надається звання Почеснйи донор України, яке передбачає низку пільг.

ЯКИМИ ПІЛЬГАМИ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОЧЕСНІ ДОНОРИ УКРАЇНИ?

-безоплатне позачергове зубопротезування в установах державної та комунальної власності

– 50% знижку на придбання ліків за рецептами устаногв державної так омунальної власності

– безоплатне забезпечення донорськими компонентами крові та її препаратами, необхідними для особистого лікування

– позачергове забезпечення протезами та протезо – ортопедичними виробами

– використання чергової щорічної відпустки у зручний час

– надбавка до пенсії у розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць ( з 1 січня 2019 року  – загальний показник складає 1853 грн)

– надання пільгової позики на будівництво житла, пеердбачені програмами розвитку донорства крові та її компонентів

– надання додаткових пільг, передбачених місцевими бюджетами та бюджетами установ і закладів.

ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ!

Підставою для надання пільг є довідки,  видані донорам за місцем медичного обстеження чи донації. Довідку потрібно віддати у відділ кадрів за місцем роботи для отримання відповідних пільг.

За правовою допомогою  можна звернутися до Конотопського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43 з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00 без перерви. Телефон: (05447) 6-23-47

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги України 0 800 213 103

 

comments powered by HyperComments

Останні публікації автора